Win – win – win. Ta współpraca się opłaca, czyli jak biznes wspiera naukę, a korzystają studenci.